ADHIBENDA - Rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze

Dotychczas wydane tomy:
 tom I  tom II  tom III


 • ADHIBENDA - tom I

  Z ogromną przyjemnością i radością mamy zaszczyt zaprezentować Szanownym Czytelnikom pierwszy tom "Adhibendy. Rocznika Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze".
  W zamyśle autorskim ma on zainicjować serię, która w przyszłości systematycznie będzie ukazywać się na rynku wydawniczym.
  Wyraz adhibenda pochodzi z języka łacińskiego od czasownika adhibere: używać, przyciągać, stosować, dodawać, zajmować się czymś. W terminologii archiwalnej acta adhibenda to akta należące do sprawy. Łacińska nazwa naszego Rocznika wskazuje na jego cel i zadanie. Zamiarem Rocznika jest skromny wkład autorów w dotychczasowy dorobek naukowy w dziedzinie archiwistyki. "Adhibenda" przeznaczona jest dla wszystkich, a szczególnie dla tych, którzy interesują się archiwistyką i archiwaliami oraz historią Kościoła, sztuki i regionu.
  ks. dr hab. Robert Romuald Kufel - Redaktor
  Spis treści tomu I


 • ADHIBENDA - tom II
  Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejne wydanie "Adhibendy. Rocznika Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze".
  Pierwszy dział rozpoczął tekst Marka Budniaka o lubuskich Żołnierzach Niezłomnych skazanych na śmierć w latach 1945-1955.  Jarosław Juszczak opracował spis ludności parafii Ostrowite Prymasowskie, a bp Jan Kopiec przedstawił powołania kapłańskie z Zielonej Góry w latach 1650-1810. Ks. prof. Zdzisław Lec poświęcił się tematowi mądrości prawniczej jezuitów świdnickich w XVI-XVIII wieku.
  Rozpoznaniem archeologicznym obiektów sakralnych na terenie województwa lubuskiego zajął się Jarosław Lewczuk. Ks. Rafał Mocny napisał o sytuacji Kościoła katolickiego w Głogowie w latach 1933-1945, ze szczególnym uwzględnieniem okresu wojny i okupacji, natomiast Barbara Ratajewska zajęła się odtworzeniem polskiej administracji we Wschowie w 1945 roku.
  ks. dr hab. Robert Romuald Kufel - Redaktor
  Spis treści tomu II


 • ADHIBENDA - tom III
  Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejne wydanie "Adhibendy. Rocznika Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze".
  Pierwszy dział otwiera artykuł Grzegorza Bosego "Dom Gościnny Jezuitów w Klenicy". Jest to próba opisania losów XVII-wiecznej fundacji otyńskich zakonników na tle dziejów Klenicy. Tadeusz Dzwonkowski przedstawia historię obecnej siedziby Kurii Biskupiej w Zielonej Górze mieszczącej się na Placu Powstańców Wielkopolskich. Krzysztof Garbacz podaje przykłady małej architektury sakralnej z województwa lubuskiego na przykładach zabytkowych figur. W drugim dziale Przykościelne epitafia z XVIII w. w Sulechowie przedstawia ks. Robert Kufel a Weronika Zegzuła opisuje sakralne i zabytkowe obiekty w parafii Niegosławice w powiecie żagańskim. Tom trzeci "Adhibendy" zamknęła recenzja publikacji Jana Baranieckiego, Marka Górniaka i Łukasza Horbatowskiego: Osadnicy i ich następcy. Relacje i wspomnienia mieszkańców gminy Kotla.[Leszno 2015]
  ks. dr hab. Robert Romuald Kufel - Redaktor
  Spis treści tomu III
  PDN - wydawca Roczników


  Dotychczas wydane tomy:
   tom I  tom II  tom III

  Licznik odwiedzin: